Solartec - Diagnostická a zkušební laboratoř FV modulů.

Klimatické zkoušky

Zkoušky v klimatické komoře zajišťují zrychlené stárnutí testovaných solárních panelů. Zjistíte tak, jaké budou mít solární panely vlastnosti po několikaletém provozu za standardních klimatických podmínek.

Vyjádření výsledků klimatické zkoušky je na základě rozdílů výsledků zkoušek, které jsou prováděny před a po klimatické zkoušce:
Klimatické zkoušky jsou prováděny v klimatické komoře Espec North America EWSX282-30CW s automatickou regulací teploty a vlhkosti.
 

Zkouška cyklování vlhkostí a mrazem (Humidity-freeze test)

Zkouška je prováděna dle normy ČSN EN 61215 ed. 2.

Podstatou zkoušky je stanovit schopnost FV modulu odolat účinkům vysoké teploty a vlhkosti následující po teplotách pod nulou.
V uzavřené klimatické komoře se FV moduly vystavují zátěži 10-ti cyklů podle průběhu na obrázku. Teplotní maxima a minima musí být v mezích ±2°C a relativní vlhkost musí být udržována v rozmezí ±5 % při stanovené hodnotě 85 %.
V průběhu celé zkoušky se automaticky zaznamenává teplota FV modulu, teplota vnitřního prostoru klimatické komory a relativní vlhkost.

Zkouška cyklování vlhkostí a mrazem

Zkouška cyklování vlhkostí a mrazem ukáže snížení odolnosti fotovoltaického modulu proti vnikání vlhkosti, která při rychlém zchladnutí ve struktuře FV modulu zmrzne a naruší okolní struktury.

Kontaktujte nás

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktaktujte přímo nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.